HEMAB stöttar "Ett narkotikafritt Sverige"

Ett narkotikafritt Sverige 2000 har verkat sedan 1989 med målsättning att varje skola alltid ska ha tillgång till professionell och aktuell information om droger, missbruk och åtgärdsprogram. 
I förebyggande syfte distribueras kontinuerligt informationsmaterial till landets samtliga mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolor.

Mer information


Vill du veta mer om vår alkohol- och drogpolicy kontakta Monika Köhn, 0611-55 75 12 eller monika.kohn@hemab.se.

Du kan läsa mer om "Ett narkotikafritt Sverige 2000" på www.ens2000.se.länk till annan webbplats