HEMAB säljer sin andel i HEMAB Elförsäljning

Tio år efter bildandet av HEMAB Elförsäljning AB nyttjar E.ON sin option att köpa resterande del av bolaget. HEMAB Elförsäljning AB kommer därefter att avvecklas.

1 december 2009 genomförs affären. Efter köpet äger E.ON Sverige AB 100 procent av aktierna i elhandelsbolaget och kunderna kommer att överföras till E.ON Försäljning Sverige AB.

— I och med den här affären lämnar vi nu helt elhandel, säger VD Ingemar Forzelius. Vi fortsätter att fokusera på att ge Härnösandsborna länets lägsta priser på tjänster inom elnät, vatten/avlopp, fjärrvärme och renhållning där vi äger och förfogar över verksamheterna till 100 procent.

Information till samtliga elhandelskunder har skickats i dag per brev.

 

Informationsbrev till kunderna

 

Pressmeddelande