HEMAB och Räddningstjänsten övar tillsammans

Den här veckan har Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen övat utrymning på Kraftvärmeverket i Härnösand.
Ammoniakutsläpp och räddning av skadad personal har ingått i övningarna, som främst är avsedd att träna räddningstjänstens personal i den speciella miljön på Kraftvärmeverket.
 
Under de totalt fyra dagar som övningarna pågått har Räddningstjänsten kunnat involvera 20 personer från fyra olika skift. 
Räddningstjänsten efter räddningsövningen på Kraftvärmeverket. Foto: Lina Landell

Räddningstjänsten efter räddningsövningen på Kraftvärmeverket.

Räddningsledare Peter Hellström och HEMAB:s Bengt Svensson. Foto: Lina Landell

Räddningsledare Peter Hellström och HEMAB:s Bengt Svensson.

Brandpersonal på väg in i byggnaden. Foto: Lina Landell

Brandpersonal på väg in i byggnaden.