Hela Sverige har lärt av Härnösand

Nu i juni är det 15 år sedan Härnösand la ut drift av gator och vägar på entreprenad. Härnösand var pionjär på upplägget 1994.
Idag är entreprenadiseringen av gatuunderhåll vanligt förekommande bland Sveriges kommuner.

— Härnösand var först med upplägget och vi ligger fortfarande i framkant med så kallade partneringsamarbeten, säger Jan Lundgren, affärs-områdeschef på HEMAB. Det är roligt att se att andra kommuner i övriga Sverige har anammat Härnösands arbetssätt där entreprenör, beställare och ombud har ett nära samarbete.

Underhållet av de gator och vägar som Härnösands kommun ansvarar för är utlagt på entreprenad till externt företag, för närvarande SVEVIA. Härnösands kommuns Samhällsförvaltning är beställare gentemot entreprenören och Härnösand Energi & Miljö AB är ombud. Representanter från var och en av de tre parterna träffas regelbundet i så kallade teknik- och samordningsmöten.