Härnösand utvecklas med Bondsjöleden

HEMAB är på flera sätt engagerat i det stora pågående arbetet med Bondsjöleden när både el-, va-, fjärrvärmeledningar och bredbandsfiber byggs om.
Bakgrunden till projektet är upprustningen av järnväg längs norrlands-kusten. Det i kombination med den nya underfarten för Bondsjöleden kräver stora ombyggnationer.

Vattenledningar om nära 1 kilometer byggs om


Den totala längden va-ledningar (rörgravslängd) som vi bygger om är cirka 700 meter. Av det är ungefär 170 meter en huvudvattenledning (dimension 300 millimeter ) som förser Härnöns kunder med vatten. Vidare byggs spillvattenledningar och dagvattenledningar i stora dimensioner om, totalt omkring 400 meter .
 

Fjärrvärmes mest komplicerade arbete under 2009


Vi bygger om våra fjärrvärmeledningar genom att flytta huvudmatningen utanför området där en rondell byggs. Arbetet är det mest komplicerade vi gör under året och innebär att vi inte kan leverera fjärrvärme från Kraftvärmeverket till Härnön, därför tas värmeleveransen istället från elpannan vid Mittuniversitetet under den tid arbetet pågår.
 

Elnäts två oljefyllda kablar flyttas


I omgångar flyttar vi två 130 kV kablar i både höjdled och sidled. De aktuella kablarna väger cirka 37 kilo/meter och är oljefyllda med en bly-mantel som mekaniskt skydd för att oljan inte ska läcka ut, vilket innebär att de flyttas med extra stor försiktighet. För att säkerställa elleveranser-na till det nya området kring Bondsjöleden lägger vi dessutom en ny elmatning om 10 kV.
 

Bredbandsfiber flyttas och framtida anslutningar


förbereds


ServaNet, som ägs gemensamt av HEMAB och Sundsvall Elnät AB, flyttar fiber i området och förbereder samtidigt för framtida fibervilla-anslutningar i området Murberget och Änget.

Kontaktperson


Vill du veta mer om HEMAB:s arbete är du välkommen att kontakta
Anders Månsson, 070-209 25 89 eller anders.mansson@hemab.se.
Larsa Berglund från Bravida svetsar fjärrvärmeledningar intill den nya rondellen. Foto: Anders Månsson

Larsa Berglund från Bravida svetsar fjärrvärmeledningar intill den nya rondellen. Foto: Anders Månsson