Härnösands energiplan 2008

Härnösands kommuns långsiktiga arbete med energifrågor finns samlat i ett dokument innehållande mål, strategier, åtgärder och statistik.
Bifogat finns kortversionen av energiplanen, vilken återfinns i sin helhet på www.harnosand.se. I energiplanen finns 32 konkreta förslag på åtgärder som ska minska energianvändningen och användandet av fossila bränslen.

HEMABs utbyggnad av fjärrvärme samt planer på vindkraft finns presenterade i energiplanen.

Härnösands energiplan, kortversion