Fynd av gammal ammunition vid Miljöcentralen orsakade oro

Efter inspektion av militär och polis konstaterades att den ammunition som hittades vid Miljöcentralen i helgen var helt ofarlig.
Det var på lördag förmiddag som en privatperson slog larm efter att ha sett tomhylsor och en granat i en av containrarna där återvinning lämnas.

Polis kallades till platsen och spärrade som säkerhetsåtgärd av området och containern flyttades. Under måndag morgon besökte polis tillsammans med militär platsen. De kunde konstatera att fyndet var en del av en granat, en gammal och helt ofarlig sådan.

Någon gång per år inträffar det att ammunition lämnas vid Miljöcentralen. Har du ammunition/sprängmedel som du vill lämna, var vänlig ta kontakt med polisen.  

Marie Örjestål från HEMAB visar Leif Olivelöf, från militären, samt poliserna Fredrik Pettersson och Jörgen Nilsson containern där fyndet gjordes.

Marie Örjestål från HEMAB visar Leif Olivelöf, från militären, samt poliserna Fredrik Pettersson och Jörgen Nilsson containern där fyndet gjordes.

Bland denna återvinning låg ammunitionen.

Bland denna återvinning låg ammunitionen.

Fyndet: en del av en granat.

Fyndet: en del av en granat.