Fortsatt stort intresse för fjärrvärme

Allt fler upptäcker fördelarna med fjärrvärme. Under 2011 anslöt nära 90 nya kunder till fjärrvärme i Härnösand.
- Miljöaspekten och det faktum att vi har länets lägsta fjärrvärmepris för villakunder är ofta det som avgör kundens val, berättar Alf Schouenke, distributionschef Fjärrvärme.
 
Drygt 1800 kunder värms i dag av HEMABs fjärrvärme.

2012 års stora utbyggnadsprojekt är tredje och sista etappen på Stenhammaren och den omfattar Hackspettsvägen, Bofinkvägen och Domherrevägen där var fjärde redan beställt fjärrvärme.

Härutöver kommer vi även att jobba med förtätning i redan etablerade områden både på Stenhammaren och övriga staden.

Bild från utbyggnaden av fjärrvärme till Stenhammaren i höstas. Tredje och sista etappen av utbyggnaden sker i år. Foto: Lina Landell

Bild från utbyggnaden av fjärrvärme till Stenhammaren i höstas. Tredje och sista etappen av utbyggnaden sker i år. Foto: Lina Landell