Första spadtaget i utbyggnaden av gasproduktionen

Steg ett i utbyggnaden av biogasanläggningen i Äland blir en nio meter hög tälthall på 700 kvadratmeter. Den ska fungera som mottagningshall för matavfall samt även inrymma utrustning som möjliggör plastavskiljning och krossning.

Idag hamnar hanteringen av inkommande matavfall endast under tak, utan väggar, med risk för yttre påverkan såsom att material blåser iväg eller flygs iväg av fåglar. Den nya tälthallen blir väderskyddad så att denna nedskräpning kommer att undvikas.

- En ny hall och förbättrad förbehandling är en förutsättning för att processen ska löpa smidigt med få driftstörningar, säger projektledare Örjan Nordhage vid HEMAB. Ska man vara riktigt ärlig så hade denna anläggningsdel behövts redan utifrån hur mycket plastföroreningar det tyvärr finns i det matavfall vi tar emot.

Med sikte på tredubblad produktion

Tälthallen består av en fackverkskonstruktion i galvaniserat stål och väggar och tak av en polyesterduk samt utvändig plåt. Kostnaden för tälthallen är cirka fyra miljoner kronor, att jämföra med den totala investeringen på budgeterade dryga 50 miljoner kronor. Investeringen delfinansieras av Naturvårdsverket via Klimatklivet.

- Den nya tälthallen ska stå klar i mars, säger Nordhage. Den utgör steg ett i projektet att tillskapa en tredubblad utökning av anläggningens kapacitet att ta emot och röta matavfall. När anläggningen är klar kan 15 000 ton matavfall behandlas per år, att jämföra med dagens cirka 4500 ton, och gasproduktionen kommer att öka från cirka 5 GWh per år till 18 GWh.

Minskade utsläpp av koldioxid - en regional satsning i linje med nationella mål

HEMABs nuvarande biogasanläggning driftsattes 2017. Den satsningen var – och är – helt i linje med FNs mål för hållbar utveckling. Utbyggnaden som nu genomförs överensstämmer väl med Biogasmarknadsutredningens (SOU 2019:63) förslag att Sverige år 2030 ska producera 7 TWh från rötning (idag cirka 2 TWh).

- Vi tar ett regionalt ansvar som gynnar hela länets arbete i klimatomställningen, säger Nordhage. Matavfall är oundvikligt, men vi kommer kunna ta hand om det på bästa sätt och samtidigt producera fordonsgas, ett lokalproducerat drivmedel som sänker CO2-utsläppen med 92 procent jämfört med motsvarande dieselförbrukning.

Kontakt

Örjan Nordhage, Projektledare, 073–093 82 30, orjan.nordhage@hemab.se

Två män stående på en stor bandgrävmaskin

Med rykande färskt startbesked för projektet togs de första grävtagen 1 december 2020. 18 GWh förnybar fordonsgas kommer att produceras i Äland när den nya utökade anläggningen står klar 2022.Foto: Andreas Einarsson.

Byggnad med tak men inga väggar där matavfall tippas

Dagens mottagningsplats för matavfall som ska behandlas. Den nya mottagningsanläggningen bestående av en tälthall kommer att möjliggöra för bättre mottagning, arbetsrutiner samt maskinpark för krossning och plastavskiljning. I bakgrunden syns grävmaskinen som just påbörjat arbete med avtäckning av jordlager där den nya tälthallen ska stå. Foto: Andreas Einarsson.

Två män i arbetskläder och hjälm intill bandgrävmaskin

Från vänster, Jonas Jacobsson platschef Älands återvinningsanläggning, och Örjan Nordhage projektledare konstaterar tillsammans att det nya tälthallen och produktionsökningen som följer av den totala utbyggnaden är välkommen och behövs för att klara regionens behov. Enligt tidplanen ska den nya utökade produktionskapaciteten för totalt 15 000 ton vara klar 2022. Foto: Andreas Einarsson.