Föreningar välkomnas söka vindkraftpengar

Föreningar och andra organisationer i anslutning till Vårdkasen har möjlighet att ansöka om de pengar som årligen avsätts och som ska bidra till att öka attraktionsvärdet för Vårdkasen.

Gå till ansökningsformulär: Vindkraftpengar

Bakgrund

I samband med beslut om byggandet av de två nya vindkraftverken på Vårdkasen 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur och friluftsliv i området. Totalt en procent av investeringens storlek samt en procent av de årliga bruttointäkterna.

Vad är syftet?

De avsatta pengarna ska bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen, samt i övrigt värna området som destination och besöksmål för härnösandsbor och andra besökare.

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som vill verka inom Vårdkasen och dess närområde.

Vem beslutar?

Vilka satsningar som genomförs är upp till föreningar aktiva i området at tansöka om och för HEMAB tillsammans med Fritidskontoret vid Härnösands kommun att avgöra.

Vilka insatser prioriteras?

Satsningar med tydlig karaktär av uthållighet, som främjar och ger service till en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras.

Exempel på tänkta åtgärder eller satsningar:

  • Marknadsföring, skyltning, information/PR, hemsida, sociala medier
  • Materiella resurser eller anläggningar, gärna samnyttjande
  • Kvalitetshöjande insatser i befintliga anläggningar i syfte att öka attraktionsvärdet
  • Tillgänglighetsanpassningar
  • Aktiviteter och anläggningar av turistisk, friluftslivsmässig eller idrottsligt tillvänd karaktär.
  • Kunskapshöjande insatser med tydlig koppling till hållbarhet.
  • Insatser som främjar barns intresse för och trygghet till att vistas i naturen.
  • Insatser som främjar hållbara transporter, exempelvis cykel, vandring mm.