Föreningar välkomnas söka vindkraftpengar

Föreningar och andra organisationer i anslutning till Vårdkasen har möjlighet att ansöka om de pengar som årligen avsätts och som ska bidra till att öka attraktionsvärdet för Vårdkasen. Sista ansökningsdag är 31 mars årligen.

- Det är en fantastisk möjlighet att skapa ett ännu mer attraktivt friluftsområde i Härnösand. Vi hoppas få in många utvecklingsförslag och ser gärna nytänkande ideér på satsningar, säger Andreas Einarsson, chef kommunikation och externa relationer HEMAB.

Gå till ansökningsformulär: Vindkraftpengar

Bakgrund

I samband med beslut om byggandet av de två nya vindkraftverken på Vårdkasen 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur och friluftsliv i området. Avsättningen består dels av; 1 procent av investeringen, dels av; 1 procent av de årliga bruttointäkterna.

Vad är syftet?

De avsatta pengarna ska bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen, samt i övrigt värna området som destination och besöksmål för härnösandsbor och andra besökare.

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som vill verka inom Vårdkasen och dess närområde.

Vem beslutar?

Vilka satsningar som genomförs är upp till föreningar aktiva i området at tansöka om och för HEMAB tillsammans med Fritidskontoret vid Härnösands kommun att avgöra.

Vilka insatser prioriteras?

Satsningar med tydlig karaktär av uthållighet, som främjar och ger service till en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras.

Exempel på tänkta åtgärder eller satsningar:

  • Aktiviteter och anläggningar av turistisk, friluftsliv och idrottsligt tillvänd karaktär.
  • Materiella resurser eller anläggningar, gärna samnyttjande.
  • Marknadsföring, skyltning, webb, sociala medier.