Fördjupad samverkan med olika utbildningar

Ett av HEMAB:s mål 2009 är fördjupad samverkan med olika utbildningar och utbildningsintressen. Under onsdagen gjordes en sådan insats när Heta Utbildningar (KY) togs emot.
36 förstaårsstudenter vid KY-utbildningarna Elkraftteknik och Drifttekniker kraftvärme besökte HEMAB:s kraftvärmeverk och Saltvikshöjdens fördelningsställverk under onsdagen.

Besöket på Kraftvärmeverket innebar dels teoretisk genomgång av fjärrvärme och kraftvärme samt vår anläggning och distributionssystem, dels rundvandring i anläggningen. Besöket på elnät innebar information om Elnätet och verksamheten. Därefter besöktes Saltvikshöjdens fördelningsställverk där två medarbetare berättade mer. Innan dess föreläste representanter från HEMAB och andra branschaktörer för studenterna.
 
Kontaktperson
Har du frågor vänligen kontakta Andreas Einarsson, informationschef, på telefon 0611- 55 75 26 eller e-post andreas.einarsson@hemab.se.