Förändrad källsortering mjuka plastförpackningar

Källsorteringen, insamlingen och återvinningen av mjuka plastförpackningar förändras i Härnösand och 192 andra kommuner 1 november 2008.
Vi som bor i Härnösand eller någon av alla de andra kommunerna som berörs kommer att få börja sortera ut och lämna de mjuka plastförpackningarna i samma återvinningsbehållare som för de hårda plastförpackningarna.

Det blir alltså en gemensam insamling av plastförpackningar - oavsett om det är hård eller mjuk plast.

Anledningen till förändringen är att det numera finns teknik som gör att det är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att materialåtervinna även de mjuka plastförpackningarna. Genom att de mjuka plastförpackningarna nu kommer att återvinnas till nya produkter, istället för att förbrännas, ökar miljövinsten, säger Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med cirka två kg menar man.

Förändringen kommer att annonseras i dagspress och genom reklam i radio. Informationsansvaret kring förändringen ligger hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, www.ftiab.selänk till annan webbplats.

FTI:s symbol för plastinsamling, hård såväl som mjuk. För ett antal år sedan upphörde insamlingen av mjuk plast, men nu är det åter intressant med källsortering och återvinning av mjuka plastförpackningar, vilket startas igen 1 november 2008.

FTI:s symbol för plastinsamling, hård såväl som mjuk. För ett antal år sedan upphörde insamlingen av mjuk plast, men nu är det åter intressant med källsortering och återvinning av mjuka plastförpackningar, vilket startas igen 1 november 2008.