Fontänen på plats i Nattviken

Nu är fontänen Silvias stråle på plats i Nattviken, Härnösand.
Den har blivit ett igenkänningsmärke för Härnösand sommartid. Silvias stråle drivs och bekostas av HEMAB, Härnösandshus och Härnösands kommun tillsammans.
Silvias stråle i Nattviken. Foto: Anna Unander

Silvias stråle i Nattviken. Foto: Anna Unander