Fjärrvärme i Härnösand är miljövänligt

Runt om i Sverige finns fjärrvärme utbyggt lokalt. Värmen produceras med olika bränslen. I de flesta fall är produktionen miljövänlig precis som i Härnösand.
99 procent av tillförda bränslen i energiproduktionen i Härnösand kommer från miljövänliga bränslen såsom trädbränslen, torv och deponigas (soptippen) samt även spillvärme från industrin.

Fjärrvärmen är en växande miljörörelse och vi har i år välkomnat 50 nya fastighetsägare som kunder, vilket känns väldigt positivt.

- Vi genomför årligen investeringar för flera miljoner för att garantera bra och tillgänglig värme för alla kunder, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef Fjärrvärme.

Energiproduktionen vid Kraftvärmeverket i Härnösand (el + värme) år 2007 uppgick till 212 GWh. För varje producerad GWh genererades 72 ton CO2 till atmosfären.