Firande av unik certifiering

Bland landets alla företag med mer än tre kommuntekniska nyttigheter/servicetjänster* blev HEMAB unikt i Sverige när vi tog emot certifikat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Inget annat motsvarande företag i Sverige har samtliga certifikat.

Ett flera år långt projekt att skapa en verksamhetshandbok och att få den certifierad är klart. Nu är alla affärsområdens verksamheter samt stödverksamheter certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1.

— En milstolpe i företagets historia, säger VD Ingemar Forzelius. Det här är av stor betydelse för oss och något vi är mycket stolta och glada över. Projektet har medfört ökad ordning och reda, något som bekräftas genom de utfärdade certifikaten. För att i framtiden behålla certifikaten krävs att vi kan visa ett fortsatt kvalitetsinriktat arbete med ständiga förbättringar.

Kommer kunder och leverantörer till HEMAB att märka någon skillnad i och med certifieringen?
— Vi hoppas naturligtvis att detta förutom ordning och reda internt, skall komma våra kunder till del genom en ännu högre servicegrad samt ökad kostnadseffektivitet som leder vidare mot vårt mål "länets lägsta priser".

— Certifieringsarbetet har engagerat hela personalen som enträget och målinriktat har jobbat vidare mot detta mål och som vi nu tillsammans har uppnått, säger Forzelius. Nu gäller det att fortsätta arbeta efter och ytterligare förbättra verksamhetshandboken.

* Kommuntekniska nyttigheter/servicetjänster = fjärrvärme, eldistribution, renhållning, vatten och avlopp, gator och vägar, bredband mm.

Foto: Alltid Marknadsbyrå

VD Ingemar Forzelius uttryckte tacksamhet till personalen för det digra arbetet som är nedlagt från många för att vi skulle ta oss ända hit.

VD Ingemar Forzelius uttryckte tacksamhet till personalen för det digra arbetet som är nedlagt från många för att vi skulle ta oss ända hit.

Certifieringsorganet SP:s representant Anita Lindholm överlämnar certifikaten till Forzelius.

Certifieringsorganet SP:s representant Anita Lindholm överlämnar certifikaten till Forzelius.

HEMAB är nu certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket är unikt i Sverige för ett företag motsvarande HEMAB.

HEMAB är nu certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket är unikt i Sverige för ett företag motsvarande HEMAB.

Matlagning på plats vid lunchceremonin var värmande och välsmakande.

Matlagning på plats vid lunchceremonin var värmande och välsmakande.

Kycklingwok - tack Nisse för god service!

Kycklingwok - tack Nisse för god service!

Ung medarbetare med ännu yngre förmåga i famnen vid matbordet.

Ung medarbetare med ännu yngre förmåga i famnen vid matbordet.