Felkopplat avlopp sedan 1970-talet

Vi är  tacksamma då Härnösandsbor upptäcker konstiga saker i vår stadsbild eller på annat sätt uppmärksammar oss på saker som relaterar till våra verksamheter och som bör rättas till.
I samband med lågvatten har en alert Härnösandsbo uppmärksammat att det inte bara är dagvatten som mynnar i ett rör ut i havet i centrala Härnösand.

Tillsammans med tjänstemän på kommunen har vi letat bland gamla dokument och funnit handlingar som visar att det kan finnas gamla kopplingslösningar som inte är gångbara idag. Vi tror att det handlar en fastighet och de felaktiga kopplingarna ska sannolikt ha gjorts redan på 1970-talet. De människor som var inblandade för cirka 30 år sedan är inte längre i tjänst och kan tyvärr inte bidra med information.

Naturligtvis kan vi inte låta detta fortsätta utan vi har för avsikt att så snart som möjligt kontakta berörd fastighetsägare för att tillsammans ordna så att denna historiska miss rättas till i kundens anläggning. Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom att en riktig separation genomförs alternativt att berörd toalett eller motsvarande stängs.

Visst detektivarbete behöver sannolikt utföras för att ringa in vart problemet finns.