Färre elstörningar med kabel i marken

Mellan Älandsbro och Ramsås bygdegård pågår just nu ett projekt där vi ersätter luftledningen mot jordkabel.
Det betyder att den ledning som i dag hänger i luften istället grävs ned i marken. Större delen av luftledningen med högspänning ersätts med jordkabel och en mindre del byts till hängkabel. En liten del av luftledningen med lågspänning förstärks.

Elnätet blir genom den här insatsen starkare med färre störningar. Samtidigt som vi förstärker elnätet gräver vi en ny vattenledning i området. Projektet beräknas vara klart under november.

Kortare avbrott kommer att ske vid inkoppling, något som berörda kommer att informeras om i förväg.

Undrar du något är du välkommen att ta kontakt med Magnus Hjeltvik, telefon 070-273 71 23 eller Kent Wiklund, telefon 070-346 55 75.

Arbete pågår i Ramsås.

Arbete pågår i Ramsås.