Etablering av traktorgrävare på Storholmen, Härnön

I dag skedde en annorlunda transport på Södra sundet i Härnösand när en traktorgrävare skulle etableras på Storholmen.
Traktorgrävarens mål var Storholmen på södra Härnön för nyanslutning till en fastighet. Grävare behövs för att gräva kabel och sätta stolpar för att bygga ledningen till kunden. 

Färjetransporten med den 16,5 ton tunga traktorgrävaren kördes av Sjövärnskåren.

Vi tog havsvägen med anledning av de fina naturvärden som finns i det aktuella området. Om vi skulle ta landvägen tvingas vi korsa Furuholmsmalen, ett klapperstensfält. 

Om Furuholmsmalen
Furuholmsmalen är ett välformat och bevarat klapperstensfält med tydligt utbildade strandvallar med en variation av växter. 

Platsen är som en välbesökt exkursionslokal för studier av olika växter längs den ångermanländska havskusten. Allmänheten tar sig till platsen för rekreation, bad eller för att studera fågellivet.

På fågelskyddsområdet Storklippet utanför Furuholmsmalen häckar fågelarter som tobisgrissla och rastande fågelarter som fjällgås.  I de små tjärnarna nära klapperstensfältet lever den fridlysta mindre vattensalamandern.

Traktorgrävaren körs upp på båten. Foto: Lina Landell

Traktorgrävaren körs upp på båten.

På väg mot Storholmen, Härnön. Foto: Lina Landell

På väg mot Storholmen, Härnön.