Erbjudande om gratis biomull

Välkommen att hämta gratis biomull vid Kattastrands avloppsreningsverk. Biomullen lämpar sig som gödning i till exempel rabatter, fruktträd eller vid anläggande av gräsmattor.
Under perioden 11 maj till 18 juni kan du hämta stabiliserat avloppsslam, så kallat biomull, alla dagar mellan klockan 07.00 - 21.00. Ta med egna säckar eller kärl.

Vid större mängder, kontakta oss i förväg, vardagar klockan 07.00 - 16.00.

Fakta biomull


Biomullen lämpar sig som gödning i till exempel rabatter, bärbuskar och fruktträd eller vid anläggande av gräsmattor. Om biomullen ska användas till gödning av grönsaker eller rotfrukter ska tidsperioden mellan gödsling och skörd vara minst 10 månader. Rekommenderad giva i jordbruket är cirka 5 kg/m2 vart femte år.

Kontaktpersoner


Åke Gavelin, telefon 070-377 99 54.
Göran Hallberg, telefon 0611-55 75 73, 070-543 40 62.