En inspirerande kväll med de kommunala bolagen

Under gårdagskvällen hölls gemensam årsstämma för Härnösandshus, Technichus och HEMAB.

På grund av pandemin togs den formella delen av årsstämman per capsulam, det vill säga den skedde inte fysiskt men den information som varje vd brukar lämna om föregående verksamhetsår sändes via Zoom. Dessutom gästades stämman av Stig Wiklund, mental tränare och coach.

Ett 40-tal deltagare kunde under det två timmar långa programmet ta del av intressant information och en inspirerande föreläsning från Stig.

Om du är intresserad av vad som sades finns sändningen att se i efterhand, nedan, tillsammans med respektive bolags årsredovisningar.

Årsredovisningar

Härnösandshuslänk till annan webbplats
Technichuslänk till annan webbplats
HEMABlänk till annan webbplats

Kontakt

Fredrik Olsson, Chef Kommunikation och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se