El, bredband och VA till nytt villaområde

Just nu bygger HEMAB nya ledningar för vatten och avlopp (VA) till det nya villaområdet som är under uppförande i närheten av Högslätten på Härnön i Härnösand (tidigare stod på området de så kallade Obessom-husen).
Arbetet som utförs av Vägverket Produktion på uppdrag av HEMAB, påbörjades under vecka 7. Byggtiden är beräknad till cirka fem veckor. Utbyggnaden av VA-ledningar samordnas med ledningar för el och optofiber, vilket HEMAB ansvarar för. Exploatör i området är Skidsta Hus. De första husen planeras komma till byggplatsen i april månad. Totalt ryms 15 nya villor i området.