Driftstörningar på elnätet

I Frölands-, Antjärns- och Häggdångersområdet har vi den senaste tiden haft återkommande elavbrott.
Felen har varit besvärliga att lokalisera. På ett och samma ställe i Barsviken har vi konstaterat och åtgärdat två olika fel med samma ursprung. Troligtvis har en trästolpe i vårt 10 kV luftledningsnät körts på eller träffats av ett fallande träd i samband med skogsavverkning.

Därför behöver vi stundom all hjälp vi kan få från er kunder, skogsägare och entreprenörer som bor eller arbetar i närheten av våra elledningar. Om ni ser eller observerar något ovanligt eller konstigt är vi tacksamma om ni meddelar oss detta, även om det inte är i samband med ett elavbrott. Då har vi möjlighet att inspektera på plats och eventuellt vidta åtgärder för att förebygga driftstörningar på elnätet.

Vi beklagar djupt de olägenheter senaste tidens strömavbrott och blinkningar har medfört för alla er kunder.