Driftproblem reningsverket Kattastrand

Ett pumphaveri gör att ett av de olika reningsstegen inte fungerar för närvarande.
Problemet inträffade strax före jul. "Reningsgraden" ligger ändå under gränsvärdena visar de stickprovskontroller som genomförts. Men det finns risk för överskridanden av de kortsiktiga värdena. Utsläppsgränser/riktvärden på årsbasis riskeras inte som en följd av denna driftstörning.

Följande e-post skickade affärsområdeschef Vatten, Jan Lundgren, till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen 21 december 2007:
"Måste tyvärr informera om ett driftproblem på ARV- Katta strand. Pga pumphaverier har vi tvingats ta filtersteget ur drift, dvs fn kör vi biologisk och kemisk rening (simultanfällning) men inget efterföljande "polersteg". Vi kompenserar detta med en viss höjning av kemikaliedosen och anpassning av polymerdos till sedimenteringen. Vi har tagit driftprover på utgående avseende COD och PO4 och de är ungefär som vanligt. Det är alltså möjligt att vi klarar riktvärdena men det finns naturligtvis en risk att något/några veckoprover är för höga på tot-P eller BOD. Gränsvärdena (årsvärden) kommer vi att klara.
Nya pumpar är beställda men de tillverkas efter beställning och leveranstiden är 4-5 veckor. Det finns inga låne- eller hyrpumpar att tillgå i den storlek som är aktuella här. Vi försöker reparera en av pumparna men även det tar minst några veckor."

Kommer man kunna bada som vanligt i havet till sommaren?
- Absolut inga problem

Påverkar detta på något vis fisk- eller djurliv i Södra Sundet?
- Eftersom vi t o m nu med driftstörningen ligger under fastlagda gränsvärden i de provtagningar som görs är det inga problem. Dessa gränsvärden är fastlagda av miljömässiga hänsyn till växt- och djurliv och eftersom de inte överskrids för närvarande och sannolikt inte heller de närmaste veckorna i nämnvärd omfattning är det inget problem som vi ser det. Den mängd ämnen vi får släppa ut sett över hela året kommer vi ju som sagt inte upp i ändå trots denna störning.

Har du ytterligare frågor och funderingar kring detta är du välkommen att kontakta Jan Lundgren 0611-55 75 71 eller Åke Gavelin 0611- 55 75 87