Driftproblemen vid Kattastrand åtgärdade

Filtersteget vid Kattastrands avloppsreningsverk är åter i drift.
Filtersteget stängdes strax före jul på grund av ett pumphaveri. Nu är en ny pump på plats och normalt driftläge kan åter intas. Genom bland annat ökad kemikaliedosering har vi klarat driften under avställningstiden utan att föroreningsutsläppen ökat märkbart.