Biogas som drivmedel – bingo för plånboken och miljön

Nu startar HEMAB projektet Marknadsintroduktion av fordonsgas etapp 2. Syftet är tydligt, vi ska få fler att börja köra gasbil och förstå det miljömässigt förträffliga med det. 

Målet är att vi ska kunna sälja all den lokalproducerade fordonsgasen direkt till kund via tankstationen i Härnösand. Det finns både miljömässiga, ideologiska samt affärsmässiga skäl till att gasen får lokal avsättning.

- Vi vill givetvis att vår biogas i första hand förbättrar luftmiljön i vår egen stad och satsningen på ett slutet lokalt kretslopp bygger på att det koldioxidneutrala bränslet från matavfallet nyttjas lokalt, säger projektledare Johan Frykland. Jag kommer att arbeta direkt mot både företag och privatpersoner och bistår gärna spekulanter som vill diskutera om vilken bil som är bäst för dem.

Ett lågt kundpris på gasen ger god ekonomi till konsument och underlättar marknadsintroduktionen av gas som drivmedel.

- Jämförpriset på vår fordonsgas är motsvarande 11 kr per liter bensin. Så valet borde vara självklart för den som vill ha en god bränsleekonomi och samtidigt bidra till en hållbar miljö, säger Frykland. Men som med alla nya produkter finns det en tröghet i förståelse och mod att våga prova. Detta ska vi nu jobba med genom uppsökande verksamhet, evenemang och kampanjidéer. Jag finns tillgänglig för alla som är intresserade.

HEMABs egna fordon byts succesivt ut enligt en uppställd plan och kommer år 2021 att vara 100 procent fossiloberoende. Utöver detta kommer HEMAB att verka för att drivmedel så långt det går är lokalproducerade, ingår i ett lokalt kretslopp samt minimerar utsläpp i den lokala miljön.

Många olika gasdrivna bilar på marknaden

Exempel på personbilar som nu finns på marknaden, nya såväl som begagnade: Volvo, Volksvagen, Audi, Ford, Skoda, Fiat, Opel och Suzuki. Subaru och Mercedes finns just nu i första hand som begagnade.

Nu finns också intressanta fyrhjulsdrivna gasbilar på marknaden. Bland annat har Suzuki och Ford sådana i sitt sortiment. Subaru av årsmodeller till och med 2014 finns på begagnatmarknaden.

För att ytterligare utöka tillgången på gasbilar finns också möjligheten att konvertera bensinbilar till gasdrift. Detta gäller många modeller av både nya och begagnade bilar.

Exempel på service- och distributionsfordon som finns tillgängliga på marknaden: Iveco, Volkswagen, Mercedes, Fiat, Ford med små eller mellanstora fordon samt Volvo, Scania, Mercedes med de riktigt stora bilarna/bussarna.

Olika drivmedels för- och nackdelar och resonemang om miljöpåverkan

En jämförelse av olika drivmedels miljöpåverkan visar tydligt biogasens stora miljöfördelar.

Bensin/diesel

Fossila produkter som i inget avseende bidrar i det viktiga mot hållbara transporter. Båda drivmedlen släpper ut stora mängder koldioxid och mindre bra ämnen samt är otvetydigt sämst för miljön.

 

HVO

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) kan tillverkas av vegetabiliska oljor och animaliska fetter som processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. Eftersom HVO är väldigt lik fossil diesel kan uppåt 30–40 procent HVO blandas in i dieseln inom gällande dieselstandard. Det görs ofta i den diesel som säljs på tankstationerna. För högre inblandning krävs fordonstillverkarens godkännande. Många lastbilstillverkare och några personbilstillverkare har godkänt sina fordon för 100 procent HVO (HVO100).

 

HVO minskar utsläppen av koldioxid eftersom koldioxid binds i råvarorna. 40–50 procents inblandning av HVO minskar koldioxidutsläppen med drygt 30 procent jämfört med en helt fossil diesel. Men utsläppen som påverkar gatumiljön: kväveoxid och partiklar, är desamma vid förbränning av HVO som vid förbränning av fossil diesel.

 

Produktionen av HVO som säljs i Sverige baseras på råtallolja, som är en restprodukt från massaindustrin, rapsolja, palmolja, slaktavfall och även fett från restauranger som samlas in och processas. Den palmolja som ingår i HVO som säljs i Sverige är certifierad enligt EUs strikta regler för förnybara drivmedel. Det finns också en restprodukt från palmoljetillverkningen, PFAD som används i HVO. Den certifieras inte.

 

Etanol (E85)

Några fördelar E85 har jämfört med bensin och diesel är minskade partikelutsläpp, eftersom etanol inte sotar, minskade kväveoxidutsläpp till följd av den lägre förbränningstemperaturen och kraftigt minskade kolväteutsläpp eftersom de oförbrända resterna av en E85-driven bil till största delen består av etanol. Etanol löser sig lätt i vatten, då den är svagt polär och har så kort kolkedja. Detta medför att etanol som släpps ut i naturen löser sig snabbt i vatten och bryts ner av mikroorganismer utan negativa miljökonsekvenser.

 

El

El som fordonsbränsle har positiva effekter på utsläpp lokalt men kan medföra utsläpp av både CO2 och luftföroreningar på annan ort ifall elproduktionen utgår från förbränning av kol eller olja. El producerad med kolkondens som används som drivmedel för fordon medför till och med ett högre utsläpp av växthusgaser (CO2, N2O och CH4) än vad fossil diesel gör [mätt i g/MJ bränsleenergi]. Om den el som används är förnybar och miljömärkt så kan man däremot räkna med att utsläppen reduceras ner till noll.

 

El kan vara lokalproducerad i de fall man säkerställer sin leverans genom avtal. Den lokala elproduktionen kan då på ett ypperligt sätt bidra till förbättrad miljö såväl lokalt som globalt. Utan avtal finns ingen garanti för att elen är lokalproducerad och utan avtal så bidrar heller inte el som fordonsbränsle till att öka den lokala, och då förhoppningsvis förnybara elproduktionen.

 

Biogas

Biogas medför fördelar ur samtliga perspektiv där den på ett unikt sätt bidrar till lokal produktion och lokal verksamhet samt att den restprodukt som blir kvar i form av rötat matavfall kan gå tillbaka som växtnäring i det lokala jordbruket. På så vis så sluts det lokala kretsloppet och vårt avfall som samlas in blir till energi för våra fordon och gödsel på våra åkrar. Biogasbilen har också betydligt mindre utsläpp av partiklar eller farliga ämnen än andra fossilfria (och fossila) drivmedel. Förutom fossilfri CO2 släpper biogasmotorn i princip bara ut vatten.

 

Biogas – en nyckel till cirkulär ekonomi

http://www.mynewsdesk.com/se/biofuel_region/news/biogas-en-nyckel-till-cirkulaer-ekonomi-266741?utm_campaign=send_list Länk till annan webbplats.

 

Drivmedelsfakta 2015 – Rapport från Gröna Bilister

http://www.gronabilister.se/drivmedelsfakta-2015.pdf?cms_fileid=64aaebeeede32f237e60e7856cd46cf2 Länk till annan webbplats.