Besiktning med helikopter - för säkrare elleveranser

Tisdag 13/10, onsdag 14/10, torsdag 15/10 och fredag 16/10,  klockan 08.00-16.00 genomför vi besiktning av vårt kraftledningsnät med helikopter.
Flygningar kommer att ske över ledningsgator på låg höjd. Största möjliga hänsyn kommer att tas men störande motorljud kan inte uteslutas. Besiktning sker i följande områden: Häggdånger, Stigsjö, Gussjö, Hemsön,
Älandsbro, Utansjö, Västby, Ramvik och Härnön.

Har du frågor om besiktningen, kontakta: Per Mellberg på 0611- 55 75 08 eller per.mellberg@hemab.se.

Helikopter som besiktningen sker med.

Helikopter som besiktningen sker med.