Begränsad framkomlighet på Murberget

På grund av utbyggnad av fjärrvärme / bredband kommer framkomligheten att vara begränsad längs Sehlstedtsvägen mellan Ängevallen och Löpargatan under perioden 5 maj fram till juli.
Samordning av gatu- och VA-arbeten sker också. Gatu- och beläggningsarbeten utföres under sensommaren fram till hösten. Vi hoppas på förståelse och ber om överseende med de olägenheter som kan uppstå.

För information om fjärrvärme ring: Alf Schouenke 0611 - 55 75 41
För information om gatuarbeten ring: Roger Pettersson 070 - 209 04 20

Klicka här för att se annons