Avtappning av grönfärgat fjärrvärmevatten

Vi besiktar vår ackumulatortank för fjärrvärmevatten och behöver därför tömma den2000 kubikmeterstora tanken som finns intill Kraftvärmeverket i Härnösand. I fjärrvärmevattnet finns det gröna och ofarliga färgämnet pyranin som kan färga havsvattnet i hamnområdet, Norra sundet, under tiden då tanken töms.
Avtappningen inleds på morgonen den 4 maj och pågår några dagar.
 
-       Våra fjärrvärmekunder påverkas inte, säger Håkan Nilsson, driftchef.
Ackumulatortanken är bara en reserv och buffert, det är kraftverket som får hantera laständringarna på fjärrvärmenätet under besiktningen.
 
-       Vi går mot en låglastsäsong, det vill säga varmt och soligt väder ute, och därför genomförs besiktningen den här tiden på året. Mitt i vintern är det större svängningar på nätet och under den säsongen använder vi ackumulator-tanken på ett mer aktivt sätt, förklarar Håkan Nilsson.
 
Sedan 2002 har vi använt det gröna färgämnet pyranin i fjärrvärmevattnet för att snabbt och enkelt kunna finna läckor som ibland kan uppstå. Pyranin är helt ofarligt och godkänt av Livsmedelsverket.
 
-       Det är helt vanligt vatten som är färgat grönt. Det har låg syrehalt men eftersom det blandas med havsvattnet blir det syresatt direkt, berättar Håkan Nilsson.
 
I det förebyggande säkerhetsarbetet ingår regelbunden besiktning av vår ackumulatortank. Det är teknikkonsultföretaget ÅF som genomför den aktuella besiktningen.
 

Fakta: Pyranin


Det gröna färgämnet Pyranin tillsätts i fjärrvärmevattnet för att vi snabbt och enkelt ska kunna finna läckor som ibland kan uppstå. Pyranin är helt ofarligt och kan liknas vid karamellfärg.
Om läckan befinner sig under marken, under vattnet eller om en varmvatten-värmeväxlare gått sönder så är det svårt att finna den. Av den anledningen tillsätts ett grönt fluorescerande färgämne i fjärrvärmevattnet.
Tekniken och arbetssättet är vanligt förekommande och används frekvent i branschen. Vi började använda färgämnet hösten 2002 och det har varit till stor hjälp.
 

Kontaktpersoner


Marcus Tärnvik, affärsområdeschef fjärrvärme, 0611-55 75 40, 070-191 64 41.
Håkan Nilsson, driftchef fjärrvärme, 0611-55 75 49, 070-639 68 52.