Återvinningen i Veda avvecklas

Besparingskrav uppges som främsta skäl enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen som är ansvarig för, och bekostar, alla återvinningsstationer.

Annons i dagspress, Läs mer -->> (pdf)