Återkommande elstörningar och avbrott

Tyvärr har många av våra kunder drabbats igen idag på morgonen.
Felet har nu hittats, men då felet inte är uppenbart är själva lokaliseringen svår. Förutom att patrullera elledningar och inspektera anläggningsdelar så behöver ibland strömmen kopplas på för att "se om det håller". Om felet kvarstår vid återinkopplingen så försvinner elen igen. Dessa försök upplevs självklart irriterande för våra kunder och vi gör allt vi kan för att undvika dessa försök. Felsökningsarbetet är en balans mellan att förkorta avbrottstiden och iver att försöka koppla in strömmen till kunderna på nytt.

Just nu har vi funnit en trasig isolator (porslin uppe i stolpe) i Helgumsbro. Alla har strömmen åter förutom just Helgumsbro. Så snart den trasiga anläggningsdelen i Helgumsbro är utbytt så ska strömmen vara åter även där.

Det finns olika saker som kan ligga bakom ett sådant här fel. En isolator av porslin kan ha fågelträck på sig som efter tiden blivit allt mera och till slut orsakat kortslutning. Grenar kan ha blåst på och skadat isolatorn eller återkommande överspänningar av blixten som förvärrat mindre skada. Pojkstreck med stenkastning mot isolatorer vet vi historiskt har inträffat. Att ett litet fel i Helgumsbro ska påverka stora delar av Härnösand känns emellertid inte tiillfredsställande.

Vi beklagar verkligen det inträffade eftersom vi vet att många kunder drabbas, särskilt näringsidkare som i sin tur är beroende av ström för att kunna producera sina produkter och tjänster.

Vill du veta mera om felorsaker och arbete med selektivplaner?
Vanliga fel och vad du som kund kan bidra med att bevaka, ring Johan Hellström 0611-55 75 91 
Selektivplaner (inställningar reläskydd mm) och elnätplanering, ring Tommie Olsson 0611-55 75 84

// Andreas Einarsson
Marknads- och informationschef