Åtal om miljöbrott ogillas

Nu har Ångermanlands tingsrätt meddelat att åtalet som miljöåklagaren presenterat ogillas. Ärendet går tillbaka till 2006 då fjärrvärmevatten tappades ut i dagvattnet vid en rutinmässig inkoppling av nya fjärrvärmekunder.
Skälet till att åtalet ogillas är att avtappningar och utsläpp av rent vatten i samband med uppvärmning eller avkylning inte är ett brott enligt lagstiftningen.
 
— Att åtalet ogillas känns som en stor lättnad, säger Marcus Tärnvik , affärsområdeschef Fjärrvärme. Vi anstränger oss alltid för att ta största möjliga hänsyn till miljö, natur och medmänniskor i våra arbeten.