Asfaltering för miljöns skull

Nya asfalterade upplagsytor för trädbränslen skapas vid Kraftvärmeverket i Härnösand. Utsläpp från transporter kommer att minska och andelen lokala bränslen sannolikt att öka till följd av insatsen.
När kvistar, ris, grenar och buskar läggs på en grusplan eller direkt på marken är det lätt att stenar och grus hamnar i bränslet. Med en asfalterad yta undviker vi det problemet.
 
De asfalterade ytorna gör det möjligt att enklare ta emot buskar, ris och kvistar från Härnösandsborna och lokala skogsentreprenörer. Även regionala transporter av grenar och toppar från träd (GROT) kommer att minska. Tidigare har GROT nämligen behövt passera de stora leverantörernas bränsleterminaler för flisning.
 
— Transporter mellan Älands avfallsanläggning, Saltvikshöjden och Kraftvärmeverket kommer också att minska och en del tidsödande omlastningar likaså, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme.
 
De nya asfalterade ytorna kommer att vara klara att tas i bruk under den här månaden. För att undvika att sopor felaktigt hamnar på ytorna kommer man att behöva ringa före sin ankomst.

De nya asfalterade ytorna beräknas färdiga att användas senare i höst efter genomförd slutbesiktning. 

Kontaktperson
Har du frågor är du välkommen att kontakta Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme, 0611-55 75 40, e-post: marcus.tarnvik@hemab.se.

Asfaltering har pågått under veckan. Foto: Lina Landell

Asfaltering har pågått under veckan. Foto: Lina Landell