Angående HEMAB Elförsäljnings elavtalspriser

Felaktig prisjämförelse i artikel i Aftonbladet.
I en artikel den 5 januari i Aftonbladet där elhandelsföretagens elavtalspriser jämfördes placerade sig HEMAB Elförsäljning som ett av de dyrare alternativen. Orsaken är att jämförelsen är baserad på felaktiga priser. Aftonbladet har använt HEMAB Elförsäljnings priser från september som grund medan övriga grundas på januaris aktuella priser.

Under Elhandel finner du våra aktuella jämförpriser.