Aktuellt om dispenser som rör renhållning

Flera olika dispenser som rör renhållning hanteras från och med nu av Samhällsförvaltningen vid Härnösands kommun.
Bakom förändringen ligger Kommunfullmäktiges beslut att anta en ny Avfallsplan för Härnösands kommun 2009-2013 samt Lokala föreskrifter. De gäller med omedelbar verkan och innebär att alla dispenser; "uppehåll i hämtning", "delat kärl", "förlängd hämtningsintervall" samt "kompostering", hanteras av Samhällsförvaltningen.
 
Dispensen "ansökan om mindre kärl" fortsätter även i fortsättningen HEMAB hantera.
 
Alla ärenden runt de övriga dispenserna hanteras av Samhälls-förvaltningen, Härnösands kommun som du når via växeln 0611-34 80 00.

 


Kontaktpersoner


Har du frågor vänligen kontakta HEMAB:s Anders Karlsson, 0611-55 75 32 eller kommunens Monica Friman, 0611-34 81 97.