50 Härnösandsfamiljer har bytt till fjärrvärme

Upp till 30 procent billigare uppvärmningskostnad gör att intresset för fjärrvärme är stort.
Trots sommar och semester har så många som 50 familjer i Härnösand sett över uppvärmningen av sitt hus och blivit nya fjärrvärmekunder 2009. Uppvärmningskostnaden minskar med 20-30 procent samtidigt som det finns bidrag att få för själva installationen.

— Det är glädjande att så många väljer prisvärd, miljövänlig och bekväm fjärrvärme, säger distributionschef Alf Schouenke. Vi är billigast bland länets kommuner vid en jämförelse av priserna.

HEMAB har en långsiktiga målsättning och strävan att hålla länets lägsta priser för renhållning, fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp. Eftersom det är ett mål som redan är uppfyllt för fjärrvärme till villakunder bidrar det naturligtvis till den stora efterfrågan på fjärrvärme.

Fjärrvärme i Härnösand är miljövänligt. Värmen kommer nästan uteslutande från trädbränslen och spillvärme.

En till positiv sak att antalet fjärrvärmekunder blir flera är att elproduktionen kan öka i Kraftvärmeverket. Miljövänlig el som ersätter mindre miljövänlig el ofta producerad söderut av fossila bränslen. Värme- och elproduktion i Kraftvärmeverket är tekniskt sammanbundna och beror av varandra.

Vill du veta mer om fjärrvärme och dess möjligheter i Härnösand?
Ta gärna kontakt med vår expert Alf Schouenke, 0611-55 75 41.