2007 års vattenkvalitét i Härnösand

Så här såg kvalitén på vattnet ut under sommar och vinter år 2007.
I nedanstående tabell redovisas vattenkvalitén i det vatten som distribueras från Härnösands Vattenverk vid Bondsjön. Distributionsområdet omfattar Härnösands centralort, Älandsbro, Utansjö och Ramvik.

De kunder som har "kommunalt vatten" och bor någon annanstans (Viksjö, Brunne, Häggdånger osv) kan få uppgifter om vattenkvalitén direkt från Vattenverket. 

Vattenkvalité Härnösands Vattenverk
ParameterVinter 2007 Sommar 2007Gränsv.Gränsv.
 Genom-snittGenom-snittUt från vattenverkHos konsument
Mikro-organismermindre än 1810100
Koliforma bakterierEj påvisatEj påvisatPåvisatPåvisat
Temperatur °C3,115,320 saknas
Turbiditetmindre än 0,100,10,51,5
Färg5,5mindre än 51530
pH8,58,3saknas7,5-9
Hårdhet, dH4,95,4saknassaknas
COD-Mn, mg/l32,6saknassaknas
Järn, mg/lmindre än 0,02mindre än 0,020,10,2
Mangan, mg/lmindre än 0,020,020,05saknas
Nitrit, mg/l0,0080,090,10,5
Angivna "gränsvärden" avser "tjänligt med anmärkning". Andra gränsvärden gäller för "otjänligt".