Stolpe in för Stad och Land Härnösand (SiSL)

Fram till 2019 ska HEMAB bygga 30 laddstolpar för elbilar vid 22 platser runt om i Härnösands kommun. Varje stolpe har två uttag för laddning så totalt skapas 60 nya laddpunkter. 

Projektets övergripande mål är att:

  • Öka användningen av förnybar energi inom både offentlig och privat sektor.
  • Minska energiförbrukningen samt utsläppen av växthusgaser och på så sätt förbättra stadsluften.

Projektets delmål är att:

  • Bygga 30 laddplatser för elbilar vid 22 platser runt om i Härnösands kommun.

Projektet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och övriga medfinansiärer är Härnösands kommun, Härnösandshus, Kommunfastigheter, Hemfosa och Länsmuseet. Projektet samarbetar med Biofuel Regions projekt SISL Övre Norrland.