Examensarbeten

Här publicerar vi våra examensarbeten som finns tillgängliga att söka på HEMAB. Tillsammans kan vi finna många spännande ämnen att skriva examensarbete om och uppsatser i. Och har du en idé i form av en egen tanke till exjobb du skulle vilja göra hos oss, så tveka inte att ta kontakt är du snäll.

Ekonomi

Internbank

Utveckling och projekt

Sopor on demand

Nya affärstjänster

Optimering av verksamhetsledningssystem

Utredning av marknadspotenial med Biogödsel

Utredning av materialflöden

Egna förslag på examensarbete

Kom ihåg! Om du har ett område eller ämne som du brinner för och tror att HEMAB skulle vara intresserade av att samarbeta med dig, då kan du naturligtvis komma med ett eget förslag på vad ditt examensarbete ska innehålla.