Lämna synpunkter

Skriftliga synpunkter skickas via e-post eller via brev. Märk med ”Samråd Härnösand Biogas”.

samrad@hemab.se

Härnösand Energi & Miljö AB

Box 304

871 26 Härnösand

Frågor besvaras av projektledare Pär Marklund. Kontaktuppgifter finner du i kolumnen till höger.