Miljöbedömning av leverantör / entreprenör / konsult

Omsorg om miljön utgör en viktig och grundläggande värdering på Härnösand Energi & Miljö AB. Sedan oktober 2008 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001. Som ett led i vårt miljöarbete strävar vi efter att minimera och förebygga den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.

Våra leverantörer, entreprenörer och konsulter spelar en viktig roll i detta arbete. För att försäkra oss om att ni har ett aktivt miljöarbete ber vi er därför att besvara frågorna nedan.  

Om ni har några frågor, kontakta oss för ytterligare information.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.
Administrativa uppgifterMiljöledning

Fråga 1


Har ni ett miljöledningssystem?  * (obligatorisk)
Fråga 1
Om ja, ange eventuell hemsida där era certifieringsdokument finns och gå vidare till fråga 6.

Fråga 2


Har ni en fastställd miljöpolicy?
Fråga 2


Fråga 3


Har ni en handlingsplan (förbättringsprogram) för att minska er miljöpåverkan?
Fråga 3


Fråga 4


Är er verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen eller miljöbalken?
Fråga 4


Fråga 5


Genomförs regelbundet revisioner i verksamheten avseende miljö?
Fråga 5Fråga 6


Finns säkerhetsdatablad för de farliga kemiska produkter som hanteras i er verksamhet? * (obligatorisk)
Fråga 6Fråga 7


Arbetar ni med produktvalsprincipen när det gäller kemiska produkter i er verksamhet? * (obligatorisk)
Fråga 7Fråga 8


Ställer ni miljökrav på era leverantörer? * (obligatorisk)
Fråga 8Fråga 9


Har samtlig personal utbildats i miljöfrågor? * (obligatorisk)
Fråga 9Fråga 10


Vill ni ta emot ett föranmält besök av vår representant för vidare information och diskussion om miljöfrågor? * (obligatorisk)
Fråga 10Nedanstående två frågor besvaras endast av leverantörer av kemiska produkter

Fråga 11


Finns miljövarudeklarationer eller annan liknande miljöinformation om era produkter?
Fråga 11Fråga 12


Kan ni erbjuda era kunder, om de så önskar, att bevaka marknaden efter mindre miljöpåverkande produkter (utbytesprincipen)?
Fråga 12