Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

9.3 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

69,831.8 MW

Temperatur

19.3°C

Vind

2.9 m/s

Vindriktning

180.013 grader

Effekt

69,831,780.0 kW

Produktion i år

2,992.9 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.1 MW

Temperatur

18.9°C

Vind

4.1 m/s

Vindriktning

164.7604 grader

Effekt

65.2 kW

Produktion i år

3,367.1 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.4 MW

Temperatur

1.0°C

Vind

9.4 m/s

Vindriktning

164.7604 grader

Effekt

421.0 kW

Produktion i år

202.1 MWh