Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

36.8 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

7.9 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

1.6 MW

Temperatur

-1.8°C

Vind

9.4 m/s

Vindriktning

177.451 grader

Effekt

1,611.4 kW

Produktion i år

314.7 MWh

Vindkraft Solumsklinten

1.7 MW

Temperatur

-2.0°C

Vind

10.7 m/s

Vindriktning

182.4732 grader

Effekt

1,716.9 kW

Produktion i år

345.6 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.4 MW

Temperatur

-1.0°C

Vind

9.2 m/s

Vindriktning

182.4732 grader

Effekt

356.0 kW

Produktion i år

43.5 MWh