Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

40.1 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

9.9 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

2.1 MW

Temperatur

0.9°C

Vind

11.4 m/s

Vindriktning

260.412 grader

Effekt

2,136.1 kW

Produktion i år

920.7 MWh

Vindkraft Solumsklinten

2.4 MW

Temperatur

1.0°C

Vind

11.6 m/s

Vindriktning

266.8474 grader

Effekt

2,378.9 kW

Produktion i år

1,155.9 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.3 MW

Temperatur

2.0°C

Vind

10.3 m/s

Vindriktning

266.8474 grader

Effekt

340.0 kW

Produktion i år

161.6 MWh