Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

6.9 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.3 MW

Temperatur

10.0°C

Vind

5.8 m/s

Vindriktning

132.7189 grader

Effekt

308.2 kW

Produktion i år

3,373.3 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.6 MW

Temperatur

10.0°C

Vind

8.6 m/s

Vindriktning

142.4174 grader

Effekt

645.7 kW

Produktion i år

3,710.2 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.1 MW

Temperatur

11.0°C

Vind

6.4 m/s

Vindriktning

142.4174 grader

Effekt

88.0 kW

Produktion i år

1,550.7 MWh