Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

22.5 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

1.5 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

66,421.6 MW

Temperatur

7.3°C

Vind

10.9 m/s

Vindriktning

127.5138 grader

Effekt

66,421,640.0 kW

Produktion i år

6,575.8 MWh

Vindkraft Solumsklinten

2.5 MW

Temperatur

7.2°C

Vind

13.5 m/s

Vindriktning

131.2859 grader

Effekt

2,515.1 kW

Produktion i år

6,938.3 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.6 MW

Temperatur

8.0°C

Vind

15.3 m/s

Vindriktning

131.2859 grader

Effekt

607.0 kW

Produktion i år

1,145.8 MWh