Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

24.1 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.4 MW

Temperatur

7.7°C

Vind

6.7 m/s

Vindriktning

152.5658 grader

Effekt

381.8 kW

Produktion i år

4,976.1 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.5 MW

Temperatur

7.6°C

Vind

7.9 m/s

Vindriktning

140.473 grader

Effekt

535.7 kW

Produktion i år

5,796.5 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.1 MW

Temperatur

8.0°C

Vind

6.8 m/s

Vindriktning

140.473 grader

Effekt

67.0 kW

Produktion i år

1,866.4 MWh