Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

4.2 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.0 MW

Temperatur

22.3°C

Vind

2.0 m/s

Vindriktning

146.7848 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

3,979.4 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.0 MW

Temperatur

21.2°C

Vind

2.5 m/s

Vindriktning

201.356 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

4,455.4 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.4 MW

Temperatur

1.0°C

Vind

9.4 m/s

Vindriktning

201.356 grader

Effekt

421.0 kW

Produktion i år

202.1 MWh