Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

33.1 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

1.5 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.9 MW

Temperatur

5.3°C

Vind

8.7 m/s

Vindriktning

164.1959 grader

Effekt

924.4 kW

Produktion i år

5,962.5 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.7 MW

Temperatur

5.4°C

Vind

8.4 m/s

Vindriktning

174.7347 grader

Effekt

705.0 kW

Produktion i år

6,604.6 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.4 MW

Temperatur

1.0°C

Vind

9.4 m/s

Vindriktning

174.7347 grader

Effekt

421.0 kW

Produktion i år

202.1 MWh