För dig som är mikroproducent (solenergi)

Du som har mikroproduktion vill troligen se en stapel för produktion och en stapel för förbrukning av el.

Vi har därför lagt in grupperna produktion och förbrukning under din anläggning, så du kan skilja på dessa i diagrammet.

Steg 1 - Klicka på förstoringsglaset för att få fram listan med anläggningar.

Steg 2 - Välj Produktion eller Förbrukning i listan.