Översikt förbrukning

Här förklaras Översikten.

Beroende på vilka tjänster du har hos oss visas olika information och förbrukning i form av diagram och grafer.

Steg 1 - Klicka på symbolerna i menyn till vänster för att välja vilken tjänst du vill ha information om (el, fjärrvärme eller vatten).

Steg 2 - Om du har flera anläggningar och vill se en av de andra anläggningarna, klicka på förstoringsglaset för att få upp en lista med dina anläggningar.

Steg 3 - Välj en anläggning.

Steg 4 - När du klickat in dig på en tjänst och valt anläggning ser du information om just den tjänsten (el, fjärrvärme eller vatten):


  • Senaste 14 dagars trend, jämför de senaste två veckorna med varandra.
  • Diagram statistik, visar det högsta, det lägsta och medelvärdet under samma period.
  • Barometern, jämför nuvarande period med samma period förra året.
  • Diagram, du kan välja att se diagram för olika tidsperioder, välj via datumväljarna. Flera val och inställningar finns i symbolerna intill diagrammet.

Observera att i de fall mätvärden läses in mer sällan än varje dygn saknas information för en korrekt trend- och jämförelseanalys. Du kan dock få fram års- och månadsförbrukning genom att välja in period nedan: