Kända fel som väntar rättning

Vi arbetar så snabbt som möjligt tillsammans med vår leverantör för att lösa nedanstående kända fel.

  • Under Översikt, när du väljer 3 mån eller 6 mån stämmer inte datumperioden i "Diagram statistik”. Endast första månaden visas.
  • OBS! Vi reserverar oss för ev. mätfel vad gäller utomhustemperatur. Temperaturen kan skilja beroende på vart du bor. Våra uppgifter hämtas ifrån vårt kontor på Västra Ringvägen 125
  • Fel datum vid slamtömning.
    Du som har slamtömning/tanktömning har felaktigt datum för nästa tömning.
    Vi jobbar på en lösning inom kort.