Kolla först - gräv sen!

Vid konstaterad eller misstänkt skada 

  • Om personskada uppstått - larma 112!
  • En skadad kabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras!
  • Kontakta genast ledningsägaren – HEMAB 0611-55 75 00
  • Stanna kvar och bevaka!

Registrera ärende på Ledningskollen - Gräv sen

Ska du gräva i marken ska du alltid registrera det på Ledningskollenlänk till annan webbplats innan du påbörjar arbetet. Då sker kostnadsfri anvisning av var ledningarna finns (HEMABs elnät/fjärrvärme/vatten/bredband).

Vi behöver din beställning via Ledningskollenlänk till annan webbplats minst tre arbetsdagar i förväg. Vid kortare framförhållning tar vi betalt. Rör det sig om en längre sträcka än 50 meter vänligen var ute i god tid. Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst och du når fler ledningsägare är anslutna till tjänsten samtidigt.

Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar från det att utsättningen påbörjats. Det är upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverka synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen. Handverktyg skall användas vid grävning inom 1 m från ledning om inget annat avstånd anges.

Vid skador som uppkommer i samband med grävning utan anvisning har skett eller som har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer.

Akuta jobb

Anvisning vid grävning vid akuta situationer, till exempel en vattenläcka eller annan samhällsfarlig situation som kräver omedelbar uppschaktning, är kostnadsfri om det inte är du själv som orsakat skadan.