Kolla först - gräv sen!

Vid konstaterad eller misstänkt skada 

  • Om personskada uppstått - larma 112!
  • Kontakta genast ledningsägaren
  • Stanna kvar och bevaka!

Registrera på Ledningskollen - Gräv sen

Ska du gräva i marken bör du alltid registrera det på Ledningskollenlänk till annan webbplats innan du påbörjar arbetet. Då sker kostnadsfri visning av var ledningarna finns (elnät/fjärrvärme/vatten/bredband).

Vi behöver din beställning via Ledningskollenlänk till annan webbplats tre arbetsdagar i förväg. Vid kortare framförhållning tar vi betalt (timtid, löpande räkning). Rör det sig om en längre sträcka än 50 meter vänligen var ute i god tid.

Observera att om du skadar en ledning eller anläggning utan att ha gjort en ledningskoll först, så kan du bli skadeståndsskyldig.

Akuta jobb

Visning vid grävning av akuta jobb, till exempel en vattenläcka, är kostnadsfri om det inte är du själv som orsakat skadan.