Elnät | Åtgärdat

Elavbrott Brunne (del av), Risnäs, Uland, Sörgården Byn och Gåltjärn


18:05

Alla i området har återfått elen

--------

17:40

Alla i området förutom Bynäset (23 kunder) har återfått elen.
Vi arbetar med att ta bort ett träd som ligger på luftledningen.

---------

16:32

Rubricerat område är utan el - felsökning pågår

 

Klockan 18:10


Totalt 310 kunder/hushåll har berörts av avbrottet.