Ansökan om anstånd eller avbetalningsplan

Med anledning av rådande situation med extrema elpriser i kombination med en övrig generell kostnadsökning erbjuder vi möjlighet till anstånd eller avbetalningsplan för din faktura hos oss.

Det har inte undgått någon att många hushålls ekonomiska situation är väldigt ansträngd till följd av inflation, räntehöjningar, drivmedelspriser och inte minst en väldigt skakig elmarknad. Därför erbjuder vi dig att dela upp din fakturabetalning på ett till tre tillfällen. Vi hoppas att detta kortsiktigt kan hjälpa till att bidra till ordning och andrum i ekonomin.

Så här går det till

Du ansöker via formuläret nedan. Om du har en oreglerad skuld på en tidigare förfallen faktura kan du dessvärre inte få anstånd eller dela upp fakturan förrän den är betald.

När du beviljats en avbetalningsplan längre än en månad skickas nya inbetalningskort ut till dig. Observera att avsändare på dessa är Svea Fakturaservice.

Skulle betalning utebli trots avbetalningsplan upphör planen att gälla och ordinarie kravhanteringsrutin tar vid.

Om du önskar anstånd i en månad ber vi dig betala 25% av fakturabeloppet till oss.


Här skriver du som står som fakturamottagare ditt namn.

Du hittar ditt kundnummer på din faktura.

Här anger du fakturanumret för den faktura som du önskar anstånd eller avbetalningsplan på.

Här anger du ett telefonnummer vi kan nå dig på.

Här anger du en epost-adress vi kan nå dig på. Om du saknar epost-adress så lämna fältet tomt.
Jag önskar dela upp min faktura på: * (obligatorisk)
Jag önskar dela upp min faktura på:Jag önskar ansluta mig till epost-faktura från HEMAB
Jag önskar ansluta mig till epost-faktura från HEMAB