• Nu framtidssäkrar vi vårt dricksvatten ytterligare med vattenskyddsområde Bondsjön

    För att även i framtiden ha tillgång till dricksvatten behöver vi ta hand om vårt vatten idag. En del i det arbetet är att säkerställa vattenskyddsområden.


    Dricksvatten tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden. Så även i Härnösand.- Alla ser dricksvatten som en allmänt mycket viktig funktion oc...

Läs mer på www.hemab.se

Sidan 5 av 5