• Myndighetsavgifter på fakturan i september

  Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift är myndighetsavgifter som faktureras våra kunder en gång per år. Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.


  Avgiften kommer på den faktura som nu i dagarna landar i våra kunders brevlådor och den innehåller tre delar:
  • Elsäkerhetsavgift
  • Elberedskapsavgift
  • Nätövervakningsavgift
  Dessa avgifter beslutas av riksdag och regering och faktureras en gång per år. Avgifterna betalar Härnösand Elnät in till Elsäkerhetsve...

Läs mer på www.hemab.se

Sidan 4 av 5