• En förändrad organisation för att möta framtiden

    För att bli bättre rustade att möta framtidens utmaningar avser vi stuva om i vår interna organisation.


    Bakgrunden till förändringen är justerade krav på ekonomisk avkastning i de ägardirektiv som antagits av Kommunfullmäktige. Det tidigare kravet var 5% på eget kapital medan det nya stipulerar 3% av totala tillgångar. I praktiken innebär det att resultatet behöver öka i storleksordningen 12-15 miljon...

Läs mer på www.hemab.se

Sidan 3 av 5